Koulutuspalvelumme

ELÄINAVUSTEINEN VALMENTAJA -KOULUTUS 30 OP

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Koulutus antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä tilaisuuden harjoitella niiden soveltamista asiakastyöhön. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla. Koulutus sopii myös green care–yrittäjille ja alasta kiinnostuneille.

Lisätietoja www.elainavusteinenvalmentaja.fi

ELÄINAVUSTEISEN TYÖSKENTELYN PERUSTEET 5 OP

Eläinavusteisen työskentelyn perusteet on tarkoitettu henkilöille, joita eläinavusteisuus kiinnostaa ja jotka haluaisivat ottaa eläimen mukaan omaan työhönsä tai työympäristöönsä.  Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita: eläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi sekä lajikohtainen soveltuvuus eläinavusteiseen työskentelyyn eri asiakasryhmien kanssa, lainsäädäntö ja asiakastyön turvallisuus ja vastuut sekä ohjaajan ja eläintyöparin yhteistoiminta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Villitarhan ja Herkän hevosmiehen kanssa. Koulutus sisältää 4 lähipäivää eläintiloilla sekä etäopetusta ja -tehtäviä.

Lisätietoja: https://www.koulutus.fi/koulutukset/elainkuusikko-oy/elainavusteisen-tyoskentelyn-perusteet-5op-1505560

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET

Järjestämme työyhteisöille, yhdistyksille ja oppilaitoksille eläinavusteiseen työskentelyyn liittyviä luentoja sekä koulutuspäiviä ja koulutuskokonaisuuksia räätälöidysti.