Eläinavusteiset palvelut

Eläinkuusikko tarjoaa eläinavusteisia palveluita Nummisissa omilla tiluksillaan.
Lisäksi tapaamisia voidaan toteuttaa etäyhteyden avulla ja koirien kanssa vierailla myös eri paikoissa.
Eläinkuusikko työskentelee yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa, joita ovat Eläinope, Onnen Rakit ja Matkatoveri
Eläinkuusikko toimii myös Keusoten palveluntarjoajana.

Virkitys- ja hyvinvointipalvelut

Eläinavusteinen virkistystoiminta sopii kaikille! Virkistystoiminta on vapaamuotoista toimintaa, jonka tavoitteena on ihmisen ja eläimen hyvinvoinnin lisääminen. Virkistystoimintaa voivat olla esimerkiksi yksittäisten vierailijoiden tai vierailijaryhmien käynnit. Kerää siis yhteen vaikkapa kaveriporukka ja tule eläinavusteiseen virkistystuokioon! Kaikki ovat tervetulleita ja vastaamme mielellämme myös erityisryhmien tarpeisiin. 

Toteutamme mielellämme virkistys- ja hyvinvointipäiviä yhdistyksille ja yrityksille. Vapaamuotoisten virkistyspäivien lisäksi järjestämme myös päiviä, joissa  ratkaisukeskeisen valmennus- ja ongelmanratkontamenetelmän (Reteaming) avulla pääsette kehittämään työyhteisöänne. Olemme mielellämme mukana myös eri hyvinvointi- ja kuntoutushankkeissa vierailukohteena. 

Virkistys- ja hyvinvointituokiota suunnitellessa räätälöimme juuri yksilön tai ryhmän toiveiden mukaisen päivän. Tuokio voi sisältää eläinten kanssa olemista ja tekemistä – vaikkapa aaseihin tutustumista eläinlajina ja niitä hoitaen, eläinten kouluttamista ja virikkeistämistä, tai rentoutus- ja läsnäoloharjoituksia eläinten lähellä.

Eläinkuusikon järjestämät virkistys- ja hyvinvointituokiot voidaan järjestää joko Eläinkuusikon tiluksilla, jolloin mukana voivat olla aasit ja koirat. Koirien kanssa toiminta voidaan toteuttaa myös muualla eli voimme tulla vierailulle luoksenne. 

Eläinkuusikosta löytyy 80 m2 lämmin koulutus-/kokoustila, joka on käytössä huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Tilaan kuuluvat seuraavat varusteet: pöydät ja tuolit 25:lle hengelle, videotykki, kahvinkeitin, vedenkeitin, mikro ja siisti ulkovessa. Järjestämme kokoustarjoilut sopimuksen mukaan: mahdollisuutena ovat valmiit ruuat tai sitten yhdessä ruuan valmistaminen grillikodassa.

Kysy tarjousta!

Palveluiden sisällöstä ja hinnoista saa lisätietoa puhelimitse tai sähköpostilla.

Tanja Paasonen / Eläinkuusikko oy
+358 40 523 8747
info@elainkuusikko.fi 

Kuntoutuspalvelut

Eläinavusteinen kuntoutus ja valmennus ovat tavoitteellista toimintaa, joka parhaimmillaan tukee muita kuntoutusmuotoja. Työskentelymenetelmät valitaan aina asiakkaan tarpeista riippuen. Palvelut toteutetaan eläinavusteisesti, jos eläinavusteisuus on asiakkaan toiveena ja sopii menetelmänä asiakkaalle. 

Eläinkuusikko tarjoaa tällä hetkellä ratkaisukeskeistä valmennusta, neuropsykiatrista valmennusta ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa kaikenikäisille itsemaksaville asiakkaille. Eläinkuusikko toimii myös Keusoten palveluntarjoajana ja toteuttaa mielellään palveluita yhdessä esimerkiksi järjestöjen kanssa. Toiminta on pääosin yksilömuotoista, mutta myös ryhmämuotoista toimintaa on mahdollista järjestää. Eläinkuusikko järjestää esimerkiksi ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa. Palvelut toteutetaan asiakkaan tavoitteista ja toiveista riippuen joko eläinavusteisesti tai ilman eläintä.

Lapsille ja nuorille tarkoitetussa valmennuksessa ja kuntoutuksessa harjoitellaan esimerkiksi tunnetaitoja ja vuorovaikutusta sekä vahvistetaan itsetuntoa ja minäkuvaa. Aikuisten kuntoutuksessa voi tavoitteena olla työ- ja toimintakyvyn edistäminen tai ylläpitäminen.

Valmennus ja lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen valmennus on keskustelua, jossa käsitellään ihmisen haasteellista tai muutosta vaativaa elämäntilannetta. Tarkoitus on muodostaa yhdessä asiakkaan kanssa tavoite, jonka saavuttamiseen etsitään keinoja keskustelun avulla. Työkaluina keskustelussa toimivat tulevaisuusorientoituneisuus, voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus. Eläinavusteisuus tuo ratkaisukeskeiseen valmennukseen toiminnallisia elementtejä.

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeistä valmennusta, jota tarjotaan neurokirjon henkilöille. Kyseessä on kuntoutus- ja ohjausmuoto, jossa tavoitteena on yksilön toimintakyvyn parantaminen esimerkiksi arkielämän taitoja kehittämällä. Valmennuksen aikana voidaan keskittyä esimerkiksi toiminnanohjauksen vahvistamiseen. Eläinkuusikko toteuttaa jatkossa esimerkiksi neuropsykiatrista valmennusta ryhmämuotoisesti (2-6 henkilöä). 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa keskitytään tämänhetkisen elämäntilanteen solmujen avaamiseen sekä uusien näkökulmien, ratkaisujen ja voimavarojen löytämiseen. Lyhytterapiasta saa apua esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen, ihmissuhdeongelmiin, työelämän haasteisiin, elämäntilanteen muutoksiin ja kriiseihin, uupumukseen ja elämäntapamuutokseen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on lyhytkestoista (1-20 krt), mutta se voi auttaa asiakasta nopeastikin ja muutaman kerran käynti voi tuoda avun. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole Valviran hyväksymää Kela-terapiaa. 

Miten valmennukseen tai lyhytterapiaan pääsee? 

Eläinkuusikko oy tarjoaa palveluita myös itse maksaville asiakkaille, jolloin kuka tahansa voi hakeutua valmennukseen tai lyhytterapiaan. 

Hinnasto itsemaksaville asiakkaille 8.1.2024 alkaen 
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 60 € / 45 min tai 75 € / 60 min
Ratkaisukeskeinen valmennus 55 € / 45 min tai 70 € / 60 min
Neuropsykiatrinen valmennus 60 € / 45 min tai 75 € / 60 min

Kysy erikseen hintaa muuhun ryhmämuotoiseen valmennukseen ja muihin kuntoutusmuotoihin.