Koulutuspalvelumme

Eläinkuusikko järjestää pitkiä ammatillisia täydennyskoulutuksia ja lyhyitä verkkokursseja eläinavusteisesta työstä. Koulutusvalikoima löytyy sivustolta ”Eläinavusteisen työn koulutukset”.

Eläinavusteinen valmentaja -koulutus 30 op

Eläinavusteinen valmentaja SFAAT® -koulutus on ammatillinen täydennyskoulutus, joka antaa valmiudet tehdä eläinavusteista työtä ja yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön. Eläinavusteisessa työssä eläin toimii sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai hyvinvointialan ammattilaisen työparina. 

Lisätietoja: www.elainavusteinenvalmentaja.fi

Laadukasta koulutusta eläinavusteisesta työskentelystä

Koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan työssä 10 op

Koulutus antaa valmiudet työskennellä koiran kanssa eri työympäristöissä ja eri asiakasryhmien parissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla sekä hyvinvointipalveluissa.

Koulutuksen aikana perehdytään koiran käyttäytymiseen ja oppimiseen, koiran hyvinvointiin, koiran kouluttamiseen, koira-avusteiseen työskentelyyn sekä koira-avusteisen työskentelyn turvallisuuteen. Koulutukseen kuuluu luentoja, ryhmätehtäviä esimerkiksi koiran kouluttamiseen liittyen, kirjareflektio ja riski- ja turvallisuussuunnitelman sekä koiran hyvinvointisuunnitelman laatiminen. Koulutus toteutetaan pääosin verkkokoulutuksena, mutta siihen kuuluu myös kaksi käytännön koulutuspäivää.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa koiran kanssa soveltuvuustesti.

Räätälöidyt koulutukset

Järjestämme työyhteisöille, yhdistyksille ja oppilaitoksille eläinavusteiseen työskentelyyn liittyviä luentoja sekä koulutuspäiviä ja koulutuskokonaisuuksia räätälöidysti.