Koulutuspalvelumme

Eläinavusteinen valmentaja -koulutus 30 op

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työskentelyn erilaisten asiakkaiden valmennukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Koulutus antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja työotteesta sekä tilaisuuden harjoitella niiden soveltamista asiakastyöhön. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla. Koulutus sopii myös green care–yrittäjille ja alasta kiinnostuneille.

Lisätietoja: www.elainavusteinenvalmentaja.fi

Laadukasta koulutusta eläinavusteisesta työskentelystä

Koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan työssä 10 op

Koulutus antaa valmiudet työskennellä koiran kanssa sosiaali- ja terveysalalla eri työympäristöissä ja eri asiakasryhmien parissa. Koulutuksen jälkeen on mahdollista suorittaa koiran kanssa soveltuvuustesti. Koulutus toteutetaan pääosin verkkokoulutuksena.

Räätälöidyt koulutukset

Järjestämme työyhteisöille, yhdistyksille ja oppilaitoksille eläinavusteiseen työskentelyyn liittyviä luentoja sekä koulutuspäiviä ja koulutuskokonaisuuksia räätälöidysti.