Kuntouttavat palvelut

Eläinavusteinen valmennus ja kuntoutus

Eläinavusteinen kuntoutus ja valmennus ovat tavoitteellista toimintaa, joka parhaimmillaan tukee muita kuntoutusmuotoja. Toiminta tapahtuu pääosin maatilallamme ja eläintyöpareina toimivat koirat ja aasit. Valmennus tai kuntoutus voivat sisältää esimerkiksi eläinten hoitamista sekä sosiaalisia ja vuorovaikutukseen liittyviä harjoituksia. Työskentelymenetelmät valitaan aina asiakkaan tarpeista riippuen.

Lapsille ja nuorille tarkoitetussa valmennuksessa ja kuntoutuksessa harjoitellaan esimerkiksi tunnetaitoja ja vuorovaikutusta sekä vahvistetaan itsetuntoa ja minäkuvaa. Aikuisten kuntoutuksessa voi tavoitteena olla työ- ja toimintakyvyn edistäminen tai ylläpitäminen. Toiminta on pääosin yksilömuotoista, mutta ryhmämuotoisena palveluna meillä on kuntouttavaa työtoimintaa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa keskitytään tämänhetkisen elämäntilanteen solmujen avaamiseen sekä uusien näkökulmien, ratkaisujen ja voimavarojen löytämiseen. Lyhytterapiasta saa apua esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen, ihmissuhdeongelmiin, työelämän haasteisiin, elämäntilanteen muutoksiin ja kriiseihin, uupumukseen ja elämäntapamuutokseen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on lyhytkestoista (1-20 krt), mutta se voi auttaa asiakasta nopeastikin ja muutaman kerran käynti voi tuoda avun. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole Valviran hyväksymää Kela-terapiaa.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voivat myös eläimet olla tarvittaessa mukana. Myös etätapaamiset Zoomin kautta ovat mahdollisia.

Hinta (opiskelijahinta) 30 ,- / 45 min. tai 40 ,- /60 min.

 

 

Palveluiden sisällöstä ja hinnoista saa lisätietoa puhelimitse tai sähköpostilla info@elainkuusikko.fi.